Politieke stellingen Ferdi Scholten

Hallo, ik ben Ferdi Scholten. Op deze pagina wil ik mezelf kort introduceren en daarna volgt een lijstje met de belangrijkste punten waar ik mij voor in wil zetten als ik in de gemeenteraad gekozen word.

Ik ben op 10 augustus 1969 geboren in Eindhoven en daar heb ik gedurende lange tijd gewoond. Maar de liefde bracht mij in 2014 naar Tilburg. Ik heb een voltijdsbaan bij Equans als ict medewerker en daarnaast ben ik ook Biodanza leraar. Ik tuinier graag en heb sinds 2021 een flinke moestuin die ik volgens de permacultuur principes aan het ontwikkelen ben. Ik heb vele opleidingen gevolgd in allerlei richtingen tot en met het HBO niveau. Op veel punten ben ik autodidact, alles wat me interesseert, of wat mijn leven beïnvloedt daar probeer ik meer van te leren. Mijn instelling is dat ik alles zelf kan, of zelf kan leren. Gedurende mijn leven heb ik in loondienst gewerkt, ben ik zelfstandig ondernemer geweest en ook werkeloos. Hierdoor heb ik zowel financiële rijkdom als diepe armoede ervaren. Deze ervaringen hebben mij veel gebracht aan inzichten in zowel de goedheid als de slechtheid die in mensen kan schuilen. Al sinds mijn vroege jeugd ben ik filosofisch ingesteld en denk ik na over de betekenis van het leven, de wereld waarin wij leven en over recht en onrecht. Ik ben fervent voorvechter voor de mensenrechten, en stel het leven centraal.

Had je mij 5 jaar geleden gezegd dat ik de politiek in zou gaan, dan had ik je toen waarschijnlijk hard uitgelachen. De recente gebeurtenissen op het wereldtoneel hebben er echter voor gezorgd dat ik mijn toenmalige ambities letterlijk niet meer kon uitoefenen, namelijk als biodanza leraar mijn leven voortzetten. Alhoewel ik zelfs in coronatijd nog zo lang mogelijk ben door gegaan met biodanza lessen geven werd dit steeds moeilijker. Ik ging me daarom steeds meer toeleggen op uitzoeken hoe de coronacrisis tot stand is gekomen, verdiepte me in de corona statistieken, kwam er achter dat deze volop werden gemanipuleerd en verdraaid zonder context weer werden weergegeven in de media. Ik merkte dat er steeds meer censuur werd uitgeoefend waardoor het moeilijker werd om de juiste data te achterhalen, steeds meer onderdrukking etc. Verder zoekend kwam ik al heel gauw uit op de politieke achtergronden die hierbij spelen. Deze zijn niet te negeren en dit heeft me er toe gebracht om zelf politiek actief te worden, met het doel om weer menselijkheid en gezond verstand terug te brengen in de politiek. Op die manier kwam ik in 2020 aanraking met VSN. Dit leek een veelbelovende nieuwe politieke partij, maar klapte helaas al voor de tweede kamer verkiezingen uit elkaar. Ik ging verder met het uit de puinhopen van VSN ontstane Lijst 30 waarvoor ik districtsleider was. Hier leerde ik meer over de politieke struktuur van Nederland, hoe de kieswet in elkaar zit, welke voorwaarden en drempels er opgeworpen worden voor nieuwe partijen en hoe moeilijk het daardoor is om genoeg stemmen te halen bij verkiezingen. Na de tweede kamer verkiezingen ontstond vanuit de mensen die Lijst 30 ondersteunden de wens en ambitie om een eigen nieuwe partij op te richten. Dit is uiteindelijk Hart voor Vrijheid geworden.

Stellingen van Ferdi
Respect voor mensenrechten en vrijheid. Alles onvoorwaardelijk en volledig open voor iedereen.
Verminderen algehele bureaucratie. Regeldwang roept weerstand en tegenzin op bij mensen. Ruimte creëren voor spontane evenementen en deze faciliteren i.p.v. frusteren.
Uitbreiding groene ruimte in de gemeente, actief beleid voor aanleg van eetbare plantsoenen en het creëren van moestuinen. Biologische landbouw stimuleren. Onderhoud van parken verbeteren.
Regels/vergunningen voor MKB en Horeca versoepelen, hierdoor lokale bedrijvigheid bevorderen. Meer eigen verantwoordelijkheid, minder toezicht.
Afschaffen of gelijk trekken van parkeerbelasting voor alle inwoners. Betaald parkeren bij voorkeur alleen voor niet inwoners van Tilburg in geheel de gemeente.
Autoluw maken centrum, parkeren en toegang met de auto in binnenstad alleen voor de bewoners van en bedrijven in het centrum.
Paal en perk stellen aan controle van inwoners op elk vlak. Politie dienstbaar aan bevolking, zij moeten terug de wijken in (decentralisatie) en bij voorkeur inwonend zijn in Tilburg. Boa's zijn niet nodig bij goed functionerend lokaal politieapparaat.
Paal en perk stellen aan geheimhouding van overheidszaken. Alles transparant en open. Enkel private persoonlijke gegevens mogen geheim blijven
In het geval van mogelijke belangenverstrengelingen n.a.v. nevenfuncties dienen mensen zich te onthouden van stemming. Alle nevenfuncties en of belangen moeten bekend gemaakt worden.
Overheidsberoepen/functies laten uitvoeren door mensen met functionele inhoudelijke kennis ervan. (b.v. geen schoolmeesters op gezondheid)
Inwoners van Tilburg dienen te allen tijden bij elke essentiële/ingrijpende besluitvorming betrokken te worden en hebben hier een bepalende stem in.(middels bindende referenda), bijvoorbeeld binnenstad alleen op de schop als hiervoor een meerderheid van de Tilburgers te vinden is.

Hart voor Vrijheid ❣️
Liefde Vertrouwen Verbinding Integriteit