Ondersteuningsverklaring

Afbeelding van ondersteuningsformulierPartijen die voor de eerste keer willen deelnemen aan verkiezingen moeten volgens de kieswet ondersteuningsverklaringen inleveren. Het aantal ondersteuningsverklaringen hangt af van de soort verkiezingen. Voor de provinciale staten verkiezingen in Noord Brabant moet Hart voor Vrijheid tenminste 30 geldige ondersteuningsverklaringen uit kieskring Tilburg en tenminste 30 geldige ondersteuningsverklaringen uit kieskring Den Bosch inleveren om mee te mogen doen.

Voor de ondersteuningsverklaring gelden de volgende voorwaarden:

  1. Op de ondersteuningsverklaring moeten de kandidaten op dezelfde wijze en in dezelfde volgorde worden vermeld als op de kandidatenlijst.
  2. De ondersteuner moet binnen de kieskring waarvoor de lijst geldt, als kiezer staan geregistreerd. De ondersteuner mag ook een op de lijst voorkomende kandidaat zijn.
  3. De ondertekening van de verklaring moet in de periode van 14 dagen voorafgaand aan of op de dag van kandidaatstelling geschieden in één van de stadswinkels of gemeentehuis van de gemeente waar u bent ingeschreven bij een daartoe aangewezen ambtenaar. Overlegging van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) is verplicht. U dient zich te melden bij de receptiebalie.
  4. Indien u met meerdere personen tegelijk een verklaring van ondersteuning wilt afleggen kunt u daarvoor vaak aparte afspraak maken bij uw gemeente.
  5. De ambtenaar tekent op de verklaring aan of de ondertekenaar als kiezer staat geregistreerd.
  6. De kiesgerechtigde mag maar één ondersteuningsverklaring tekenen. Tekent de ondersteuner meerdere verklaringen, dan zijn deze alle ongeldig.
  7. Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken.
  8. De ondersteuner moet op de dag van stemming 18 jaar of ouder zijn.

Hoe werkt het?

Wat moet je doen als je voor Hart voor vrijheid een ondersteuningsverklaring wilt afgeven?
Allereerst kunt u de benodigde ondersteuningsverklaring hier downloaden, print hem volledig uit (3 pagina's), belangrijk hierbij is dat ook de datum/tijd aanduiding aan de onderzijde van elke pagina leesbaar is afgedrukt en ga er mee naar het gemeentehuis of stadswinkel. Daar moet de verklaring in het bijzijn van de daartoe bevoegde ambtenaar worden ingevuld en ondertekend door zowel jou als de ambtenaar.

De volledige ingevulde en ondertekende verklaringen moeten daarna uiterlijk op 30 januari 2023 bij Jeroen Vullinghs zijn zodat hij ze bij het provinciehuis in Den Bosch kan inleveren. Inleveren van de ondersteuningsverklaring kan bij de districtsleider van Hart voor Vrijheid in jouw district. Mocht het nodig zijn kunnen we ze eventueel ook bij de ondersteuner thuis ophalen. Maak hiervoor een afspraak de districtsleider van uw kiesdistrict. Voor district Tilburg is dit Ferdi Scholten. Voor kiesdistrict Den Bosch zijn we nog op zoek naar een districtsleider tot die tijd zal Ferdi Scholten ook voor district Den Bosch het inleverpunt zijn. Een andere mogelijkheid is om de ingevulde ondersteuningsverklaring op donderdag 26 januari in te leveren tijdens de vrijdenkersavond in Bosvreugd cultuurbos.

Inlever adressen ondersteuningsverklaringen:

Ferdi Scholten: Jasmijnstraat 32 5014 AR Tilburg +31620397934
Bosvreugd Cultuurbos: Reeshofdijk 12, 5044 VB Tilburg (alleen donderdagavond 26 januari)

Heb je vragen over ondersteuningsverklaringen, via het contactformulier op deze site kunt u uw vraag doorgeven waarna Hart voor Vrijheid zo snel mogelijk contact met u opneemt.

Hart voor Vrijheid ❣️
Liefde Vertrouwen Verbinding Integriteit