Politieke stellingen Hart voor Vrijheid Tilburg

Hart voor Vrijheid Tilburg logo

Ons doel.

Hart voor Vrijheid streeft een volwaardige samenleving na. Een samenleving waar mensenrechten nageleefd worden en onvervreemdbaar zijn, zij mogen onder geen enkel reëel of fictief voorwendsel opzij gezet of ongedaan gemaakt worden. De mens en de natuur gaan voor systemen en belangen van organisaties, waaronder ook de overheid.

Hart voor vrijheid werkt vanuit haar kernwaarden, waaraan we alles toetsen:

Liefde.

Hart voor Vrijheid heeft geen vijanden, alleen tegenstanders. Als onze tegenstander liefde vindt, dan zijn we blij voor hem. Bedreiging en geweld, dat tolereren wij onder geen beding. Wij organiseren acties en nemen politieke standpunten in die tot doel hebben de mensen liefdevol in vrijheid met elkaar te verbinden.

Verbondenheid.

Hart voor Vrijheid wil met iedereen samenwerken. We zijn hard op de inhoud, maar zacht op de relatie en spelen niet op de man. Kwetsen van mensen als doel is uit den boze. Wij willen veel minder bureaucratie en veel meer direct contact. Wij staan voor directe democratie als bestuursmodel.

Integriteit.

Het doel heiligt nooit de middelen. Hart voor Vrijheid heeft liever geen zetels dan vuile zetels. Ons handelen is open en transparant.

Vertrouwen.

Hart voor Vrijheid vertrouwt mensen tot er reden is dat niet meer te doen. Wij willen mensen maximale ruimte geven om zaken op hun manier uit te voeren onder eigen verantwoordelijkheid en zonder controle. Wij kiezen daarom voor verantwoording achteraf boven controle vooraf. We stimuleren ook het onderlinge vertrouwen door kleinschalig menselijk te kiezen boven grootschalig anoniem.

Hart voor Vrijheid afdeling Tilburg

Het team van Hart voor Vrijheid afdeling Tilburg staat de kandidaten op de kieslijst met raad en daad bij. In het belang van Tilburg vinden wij dat de inwoners van deze stad de grootste stem moeten hebben in de raad. Hart voor Vrijheid zal daarom regelmatig op diverse plaatsen in de stad aanwezig zijn om de wensen van de Tilburgers te horen, zodat deze ook mee genomen kunnen worden in ons programma. Te zijner tijd zal het ook mogelijk zijn om via deze website aan te geven welke punten Hart voor Vrijheid voor Tilburg in de gemeenteraad onder de aandacht moet brengen.

Hart voor Vrijheid ❣️
Liefde Vertrouwen Verbinding Integriteit