Welkom bij Hart voor Vrijheid Tilburg!

Café Taverne

Hart voor Vrijheid Tilburg dankt Café Taverne aan de Bredaseweg 68 voor de steun en ruimte die zij gaven om mensen kennis te laten maken met Hart voor Vrijheid Tilburg tijdens de gemeenteraadsverkiezingscampagne!

Lees vooral ook ons programma door! Ons programma is gebaseerd op wat er speelt onder de mensen in de stad en onze visie daarop. Hart voor Vrijheid vindt direct contact met de inwoners van Tilburg belangrijk. Wij blijven daarom altijd verbindende activiteiten organiseren waarbij iedereen welkom is. Zo krijgen we ook kijk op wat er leeft onder de mensen in Tilburg. Het belangrijkste hierbij zijn onze kernwaarden: liefde, vertrouwen, verbinding en integriteit.

Wij zijn en blijven bereikbaar voor vragen en werken actief samen met iedereen die ook onze kernwaarden ondersteunt.

Lopende acties

Hart voor Vrijheid Tilburg heeft privacy en vrijheid hoog op haar prioriteitenlijst staan. Wij zijn van mening dat de ongebreidelde wildgroei van camera's in de openbare ruimte een inbreuk is op de privacy van de inwoners van de gemeente. We zijn bezorgd dat deze camera's gebruikt gaan worden om in de nabije toekomst de vrijheid van inwoners van Tilburg te beperken. Daarom heeft Ferdi Scholten bij de gemeente Tilburg een WOO verzoek gedaan aangaande camera's in de openbare ruimte.

Indien U inwoner bent van een andere gemeente, dan kunt u gebruik maken van onze voorbeeldbrief om zelf ook een dergelijk WOO verzoek te doen.

Download de voorbeeldbrief of bekijk het WOO verzoek dat bij de gemeente Tilburg is gedaan.

Om de gemeente Tilburg te laten weten dat haar inwoners ongerust zijn over de ongebreidelde uitbreiding van het camerabestand in de gemeente vragen wij zo veel mogelijk inwoners van de gemeente om dit aan ons te laten weten. Wij zorgen er dan voor dat de gemeente hiervan op de hoogte wordt gesteld. U kunt hiervoor het contactformulier gebruiken. Voor inwoners van andere gemeentes, U kunt de gegevens over hoe u WOO verzoeken kunt indienen meestal vinden op de website van uw gemeente.

Actie update 21-07-2023

Het antwoord van de gemeente Tilburg is binnen, een redelijk dikke envelop, op het eerste gezicht zijn alle vragen beantwoord. Ik ga de inhoud nader bestuderen en daarna ook hier plaatsen.

27-07-2023 Antwoord gemeente gepubliceerd

Om het antwoord van de gemeente te publiceren is de woo-cameratoezicht pagina gemaakt. Daar vindt u alle relevante informatie.

Over Hart voor Vrijheid

Onze website wordt aangepast met updates van ons programma en activiteiten die wij organiseren. Hart voor Vrijheid is ontstaan vanuit demonstraties voor de vrijheid, mensen uit alle lagen van de bevolking, die zagen dat de vrijheid stap voor stap steeds verder werd ingeperkt, verenigden zich met het doel om de menselijkheid en de vrijheid weer terug te brengen in de samenleving. Het meest verbindende element bleek hierbij steeds weer de Hart voor Vrijheid poster te zijn. Hier kon iedereen altijd achter staan en mede daardoor is Hart voor Vrijheid uiteindelijk door de leden als naam van de vereniging gekozen. Hart voor Vrijheid Tilburg is een afdeling van de landelijke vereniging, zoals dit in haar statuten staat vermeld.

Wil jij ook actief worden in onze vereniging en op de hoogte blijven van alle activiteiten en bijeenkomsten die we zeer regelmatig houden in het land? Word dan lid! Dit kan al voor €12,- per jaar. Je kunt Hart voor Vrijheid ook ondersteunen met een donatie, die je vervolgens van je belastingaangifte mag aftrekken omdat wij een erkende ANBI vereniging zijn.

Liefde is het ultieme begrip van leven in haar puurste vorm. Je hebt niet veel nodig anders dan de liefde om er helemaal voor jezelf te zijn.
Verbinding vanuit liefde houdt alles bij elkaar, Integriteit is het heel houden van jezelf, vanuit liefde.
En vanuit deze liefde kun je in vol vertrouwen jezelf integer verbinden met al dat is.

Heb elkaar lief

Hart voor Vrijheid ❣️
Liefde Vertrouwen Verbinding Integriteit